Истакнути писци
Ваша наруџба
Рајко Петров Ного (Борија, општина Калиновик, 13. мај 1945.) српски је пјесник, есејиста и књижевни критичар. Редовни је члан Академије наука и умјетности Републике Српске и члан Сената Републике Српске.
Завршио је Учитељску школу у Сарајеву, дипломирао је Југословенску књижевност и српскохрватски језик на сарајевском Филозофском факултету, а магистрирао на Филолошком факултету у Београду. Радио је као уредник у издавачком предузећу „Веселин Маслеша” до 1982, затим као уредник београдског БИГЗ-а од 1982. до 1999. Од 2000. Предаје поезију и критику на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. За дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске изабран је 27. јуна 1997, а за редовног 21. јуна 2004. Члан је Удружења књижевника Србије. Управни одбор Удружења књижевника Србије га је 30. марта 2012. предложио за дописног члана Српске академије наука и уметности. Члан је првог сазива Сената Републике Српске од 1997, а поново је изабран 9. априла 2009.

Признања
• Награда Петар Кочић
• Бранкова награда (1968)
• Змајева награда (1978)
• Награда Бранко Миљковић (1989)
• Награда Вукове задужбине (2003)
• Жичка хрисовуља (2003)
• Награда Јован Дучић
• Награда Бранко Ћопић
• Награда Алекса Шантић
• Награда Десанка Максимовић (2009)
• Награда Исидора Секулић
• Награда „Ђура Јакшић“
• Награда Милан Ракић
• Награда Скендер Куленовић
• Виталова награда „Златни сунцокрет“
• Награда Меша Селимовић
• Награда Ђуро Дамјановић (награда Удружења књижевника Српске) за књигу Запиши и напиши која му је додјељена 2012.
• Награда „Деспотица мати Ангелина“ (2015)

Дјела

Поезија
• Зимомора, (1967)
• Зверињак, (1972)
• Родила ме тетка коза, пјесме за дјецу, (1977)
• Безакоње, (1977)
• Планина и почело, (1978)
• Колиба и тетка коза, пјесме за дјецу (1980)
• На крају миленија, (1987)
• Лазарева субота, (1989)
• Лазарева субота и други дани, (1993)
• На капијама раја, (1994)
• Лирика, (1995)
• Мало документарних детаља, (1998)
• Нек пада снијег господе, (1999)
• Најлепше песме Рајка Петрова Нога, (приредио Ђорђо Сладоје) (2001)
• Неодремано око, (2002)
• Није све пропало, (2004)
• У Вуловоме долу, (изабране и нове пјесме) (2005)
• Јечам и калопер — глоса, (2006)
• Не тикај у ме, (2008)
• Човек се враћа кући, (избор) (2010)

Критике, есеји и студије
Дје­ла Рај­ка Пе­тро­ва Но­га (пет књи­га): Пе­сме, Пе­сме и но­те – Пе­сме за де­цу, Есе­ји, Кри­ти­ке, Ан­то­ло­ги­ја срп­ских ју­нач­ких пје­са­ма, За­вод за уџ­бе­ни­ке и на­став­на сред­ства Републике Српске, Српско Сарајево (2003)
Антологија Српске јуначке пјесме, (десет издања)
Антологија новијег српског песништва, Слово, Врбас (1998)
Јеси ли жив, (1973)
Обиље и расап материје, (1978)
На Вуковој стази, (1987)
Сузе и соколари, (2003)
Запиши то, Рајко, Запиши и напиши, Београдска књига, Београд (2012)
Пје­сме Алек­се Шан­ти­ћа
По­е­зи­ја Јо­ва­на Ду­чи­ћа
По­е­зи­ја и про­зa Бран­ка Ћо­пи­ћа
Очи на оба све­та, из­бор из по­е­зи­је и пу­то­пи­сне про­зе Јо­ва­на Ду­чи­ћа
Сонети и поеме Скендера Куленовића, (2010)
При­че код во­де Ћа­ми­ла Си­ја­ри­ћа

Пратите нас на друштвеним мрежама

Facebook 
Twiter
Google + 


Погледај још...