О нама
Ваша наруџба

Оснивање

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево основано је Одлуком Владе Републике Српске4. септембра 1992. године под називом Републички издавачки завод „Просвјета" Сарајево са п. о. Од 29. септембра 1994. године, Републички издавачки завод „Просвјета" Сарајево са п. о. наставља пословање под називом Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства са п. о. Сарајево. Године 2007. извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о класификацији дјелатности те од 27. априла 2007. године нови назив и организациони облик Завода гласи Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево.

Завод је од оснивања неколико пута мијењао сједиште. Прво сједиште Завода било је на Илиџи, затим у Бијељини, те на територији тадашњег Српског Сарајева. Сједиште Завода данас је у Источном Новом Сарајеву, на адреси Николе Тесле 58.

Дјелатност

Основна дјелатност Завода је припремање и издавање уџбеника и других наставних средстава, издавање публикација којима се обезбјеђују неопходне информације од значаја за остваривање наставних планова и програма и издавањесвих врста прописаних школских образаца. Поред тога, издајемо и дјела из области белетристике и друге публикације од значаја.

Наша мисија је континуирано и квалитетно задовољавање потреба ученика, наставника и школа у Републици Српској са уџбеницима,школским прибором и наставним средствима. У пословницама и књижарама Завода могу се, поред властитих издања, набавити књиге и публикације других издавача, школски прибор, канцеларијски материјал, биротехничка роба, кожна и папирна галантерија и слично.

Златна Сова

Године 2013. утврдили смо књижевну награду „Златна сова“, која се додјељује за најбољи необјављени роман путем конкурса.

Књижевна награда „Златна сова“ установљена је с циљем да допринесе културном развоју Републике Српске и да помогне издавање романа лијепе књижевности, а конкурс омогућава ауторима да равноправно конкуришу за ову награду.

Завод је највећи издавач у Републици Српској, а досадашњи квалитет и рад резултовао је добијањем престижних награда на сајмовима књига. Организатори смо и покровитељи великог броја културних манифестација у Републици Српској.

Организација Завода

Управу Завода чине директор и извршни директори које именује Надзорни одбор на основу спроведеног јавног конкурса на период од четири године, уз могућност поновног избора. Надзорни одбор се састоји од три члана, а избор чланова Надзорног одбора врши се по поступку предвиђеном Законом о министарским, владиним и другим именовањима. У Јавном предузећу „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево запослено је 146 радника.

Основни организациони дијелови завода су сектори, чијим радом руководе извршни директори. У оквиру организационе структуре Завода постоје четири сектора, и то:
  1. Сектор општих и правних послова,
  2. Сектор економско-финансијских послова,
  3. Сектор издавачке дјелатности,
  4. Сектор маркетинга.
Поред наведених сектора, дио организационе структуре Завода чине и Одјељење интерне ревизије и Одјељење интерне контроле. У оквиру организационе структуре Сектора маркетинга, поред стручне службе маркетинга, организовано је пет пословних центара, и то:
  1. Пословни центар Требиње,
  2. Пословни центар Источно Сарајево,
  3. Пословни центар Добој,
  4. Пословни центар Бијељина и
  5. Пословни центар Приједор
Пословни центар Приједор, у оквиру своје организационе структуре, има Комерцијалну службу за регију Бањалука. Организациону структуру сваког пословног центра чине пословница и одређен број књижара. Завод широм Републике Српске има укупно 18 књижара.

Пратите нас на друштвеним мрежама

Facebook 
Twiter
Google + 


Погледај још...