Вијести
Ваша наруџба
Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево и ове године настојало је да на вријеме обезбиједи уџбенике за основну и средњу школу. У току је процедура штампе уџбеника те ће исти у наредном периоду бити доступни у књижарама. Цијене уџбеника за ову годину остају непромијењене. Цијена уџбеника са списка обавезних уџбеника за трећи разред износи 90,00 КМ, четврти 97,50 КМ, пети 88,00 КМ, шести 135,00 КМ, седми 128,50 КМ, осми 156,50 КМ и девети разред 145,50 КМ. Цијене уџбеничких комплета дате су без уџбеника другог страног језика, који се у Републици Српској изучава од шестог разреда.

Од ове школске године нови уџбеници за основну школу су:
Други разред:
 1. Природа и друштво 2
 2. Радна свеска за природу и друштво 2
 3. Ликовна култура 2.
Трећи разред:
 1. Читанка 3,
 2. Српски језик и језичка култура 3,
 3. Природа и друштво 3 и
 4. Радна свеска за природу и друштво 3.
– Четврти разред:
 1. Читанка 4,
 2. Српски језик и језичка култура 4,
 3. Природа и друштво 4 и
 4. Радна свеска за природу и друштво 4.         
Пети разред:
 1. Читанка 5,
 2. Српски језик и језичка култура 5,
 3. Познавање друштва 5.         
Шести разред:
 1. Читанка 6.   

Од ове школске године у употреби ће бити и нови уџбеници за гимназију:
–  Биологија за први разред гимназије,
–  Физика за први разред гимназије друштвено-језичког смјера,
–  Физика за други разред гимназије друштвено-језичког смјера,
–  Рачунарство и информатика за други разред гимназије
–  Историја за трећи разред гимназије
–  Биологија за четврти разред гимназије општег и природно-математичког смјера
–  Комуникација у савременом друштву за четврти разред гимназије рачунарског смјера  

За средње стручне и техничке школе у употреби ће бити:
–  Пчеларство за четврти разред пољопривредне школе  

Напомињемо да су још неки уџбеници за средњу школу у процедури одобравања.

Пратите нас на друштвеним мрежама

Facebook 
Twiter
Google + 


Погледај још...