О нама

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства” а. д. Источно Ново Сарајево основано је Одлуком Владе Републике Српске 4. септембра 1992. године под називом Републички издавачки завод „Просвјета” Сарајево са п. о.

Сазнајте више
О нама

Историјат

основано је Одлуком Владе Републике Српске 4. септембра 1992. године под називом Републички издавачки завод „Просвјета” Сарајево са п. о. Од 29. септембра 1994. године, Републички издавачки завод „Просвјета” Сарајево са п. о. наставља пословање под називом Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства са п. о. Сарајево. Године 2007. извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о класификацији дјелатности те од 27. априла 2007. године нови назив и организациони облик Завода гласи Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства” а. д. Источно Ново Сарајево.

Завод је од оснивања неколико пута мијењао сједиште. Прво сједиште Завода било је на Илиџи, затим у Бијељини, те на територији тадашњег Српског Сарајева. Сједиште Завода данас је у Источном Новом Сарајеву, на адреси Зорана Цвијетића 58. Основна дјелатност Завода је припремање и издавање уџбеника и других наставних средстава, издавање публикација којима се обезбјеђују неопходне информације од значаја за остваривање наставних планова и програма и издавање свих врста прописаних школских образаца. Поред тога, издајемо и дјела из области белетристике и друге публикације од значаја.

Визија Завода је очување лидерске позиције у издаваштву Републике Српске кроз квалитетна издања како на пољу уџбеничке политике тако и у области белетристике, те сарадња са релевантним институцијама, установама и појединцима на унапређењу образовног система и културе Републике.

Мисија Завода је континуирано и квалитетно задовољавање потреба ученика, наставника и школа у Републици Српској са уџбеницима, школским прибором и наставним средствима те допринос подизању квалитета образовања и културе објављивањем квалитетних дјела. Завод је 2022. године обиљежио 30 година постојања и рада те је тим поводом урађен и филм који на сликовит начин приказује развојни пут Завода, проблеме, изазове, али и велике успјехе

Управа

Вршилац дужности генералног директора: Предраг Спасојевић, дипломирани економиста

Извршни директор Сектора општих и правних послова: Биљана Стјепановић, дипломирани правник

Извршни директор Сектора економско-финансијских послова: Биљана Лаловић, дипломирани економиста

Извршни директор Сектора издавачке дјелатности: Весна Суботић, проф. српског језика и књижевности

Извршни директор Сектора маркетинга: Младен Пандуревић, дипломирани економиста

ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" А. Д. Источно Ново Сарајево

Организациона шема

schema

Доступно 20 продавница

Пронађите на мапи продавницу.
Пронађите нас на мапи