Јавне набавке

Објава основних елемената уговора и измјена уговора закључно са 13.04.2020. године

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Упуства о објави основних елемената уговора и измјени уговора ( „СГ БиХ“ 56/15 ), ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајев...

Прочитајте више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ за продају теретног моторног возила

Јавни позив за лицитацију за продају путничког моторног возила број: 00-2-1900/20 од 10.04.2020. године, можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Одлука по жалби - Канцеларијски материјал

Одлуку по жалби жалиоца "Примапром" д.о.о. Бања Лука, број: 00-2-1870/20 од 07.04.2020. године, можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Одлука по жалби - ЛОТ 2 - Фасцикле, ПВЦ и ЛОТ 3 - Коверте

Одлуку по жалби жалиоца "Графотисак" д.о.о. Груде, број: 00-2-1869/20 од 07.04.2020. године, можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Збирка задатака из математике за основну школу

Одлука о избору најповољнијег понуђача број 00-2-1759/20 од 03.04.2020.године. Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски материјал и школски прибор

Одлука о избору најповољнијег понуђача број 00-2-1672/20 од 27.03.2020.године. Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуге штампе уџбеника од 7 до 9. разреда основне школе, уџ

Одлука о избору најповољнијег понуђача број 00-2-1577/20 од 24.03.2020.године. Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски материјал

Одлука о избору најповољнијег понуђача број 00-2-1606/20 од 24.03.2020.године. Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

ОДЛУКА о измјени Плана набавке роба, услуга и радова за 2020. годину

Одлуку о измјени Плана набавке роба, услуга и радова за 2020. годину, број: 00-1/1-982/20 од 27.02.2020. године, можете преузети ОВДЈЕ

Прочитајте више

Доступно 20 продавница

Пронађите на мапи продавницу.
Пронађите нас на мапи