Информација о новим уџбеницима

Информација о новим уџбеницима

У школској 2023/2024. години нови уџбеници за основну школу су: Уџбенички комплет Буквар за 2. разред основне школе (уџбеник и радна свеска уз Буквар) Дигитални свијет 3 Биологија 6 Ма...

У школској 2023/2024. години нови уџбеници за основну школу су:

 1. Уџбенички комплет Буквар за 2. разред основне школе (уџбеник и радна свеска уз Буквар)
 2. Дигитални свијет 3
 3. Биологија 6
 4. Математика 7
 5. Збирка задатака из математике 7
 6. Физика 7
 7. Збирка задатака из физике са лабораторијским вјежбама 7
 8. Основи информатике 7
 9. Математика 8
 10. Збирка задатака из математике 8
 11. Ликовна култура 8.
 12. Уџбенички комплет њемачки језик за 9. разред (уџбеник и радна свеска)

Адаптирани и измијењени уџбеници су:

 • Читанка 5
 • Ликовна култура 5
 • Уџбенички комплет њемачког језика 7
 • Уџбенички комплет њемачког језика 8

Ови уџбеници се не могу користити из претходних година.

Редизајнирани уџбеници су:

 • Природа и друштво за 5. разред
 • Математика 6
 • Збирка задатака из математике 6

Ови уџбеници се могу користити из претходне године.

У школској 2023/2024. години нови уџбеници за средњу школу су:

 1. Читанка за 1. разред средњих стручних школа за четворогодишња занимања
 2. Историја за 1. разред средњих стручних школа за сва занимања осим пословно-правни техничар, угоститељски техничар, туристички техничар и кулинарски техничар
 3. Технологија материјал за 1. разред за трогодишња занимања у струци машинство и обрада метала
 4. Педологија са геологијом за 1. разред с. с. ш
 5. Цртање и сликање 1. разред за занимање техничар дизајна графике
 6. Читанка за 2. разред средњих стручних школа за трогодишња занимања
 7. Хемија за 2. разред средњих школа (четворогодишња занимања у струкама пољопривреда и прерада хране, текстилство и кожарство и козметички техничар)
 8. Историја за 2. разред средњих школа за занимања пословно-прави теничар, угоститељски техничар, туристички техничар и кулинарски техничар
 9. Банкарско пословање за 2. разред банкарски техничар
 10. Безбједност и регулисање саобраћаја за 2. разред техничар друмског саобраћаја
 11. Безбједност и регулисање саобраћаја за 3. разред техничар друмског саобраћаја
 12. Здравствена њега са породичном медицином за 3. разред средње школе за занимање медицински техничар и 4. разред средње школе за занимање акушерско-гинеколоши техничар, струка здравство.

У процедури одобравања је још седам уџбеника за средњу школу. Они се неће налазити на списку одобрених уџбеника (због рокова за објављивање спискова), али уколико буду одобрени, ми ћемо се трудити да што прије буду доступни ученицима и наставницима.

С поштовањем,

ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д.

Источно Ново Сарајево

Сличне вијести